Vesna na Zarechnoy Ulitse
Marlen Khutsiyev
Feliks Mironer
1956
02'24"
Spring on Zarechnaya Street
Marlen Khutsiyev
Feliks Mironer
1956
02'24"

13 Nov 2013

«
—Beam me up to all the posts, Scotty.
—All right, Mr. DeMille, I'm ready for my random post.
—May the 1628 posts be with you.

Ceci n'est pas Youtube.