Vesna na Zarechnoy Ulitse
Marlen Khutsiyev
Feliks Mironer
1956
02'24"
Spring on Zarechnaya Street
Marlen Khutsiyev
Feliks Mironer
1956
02'24"

13 Nov 2013

«
—I am small! It's the posts that got bigger.
—All right, Mr. DeMille, I'm ready for my random post.
—May the 1577 posts be with you.

Ceci n'est pas Youtube.